Zastosowanie inaktywowanej donosowej szczepionki przeciw grypie i ryzyka porażenia Bella w Szwajcarii cd

W przypadku rozbieżności skontaktowano się zarówno z pacjentem, jak i lekarzem w celu wyjaśnienia. Pacjenci z porażeniem Bella kwalifikowali się do badania, jeśli mieli co najmniej 18 lat i mieli pełne lub niepełne jednostronne osłabienie mięśni twarzy. Początek osłabienia musiał być nagły, a postęp porażenia twarzy musiał osiągnąć maksimum w tydzień po wystąpieniu pierwszych objawów. Kryterium wykluczenia było uraz głowy w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających rejestrację i historię guza mózgu, zdarzenia naczyniowo-mózgowego, choroby ucha bocznego lub operacji chirurgicznej lub zespołu Guillain-Barré. Pacjenci nie zostali wybrani jako kontrole, jeśli spełniali te same kryteria wykluczenia lub jeśli podczas wizyty indeksu otrzymali diagnozę kliniczną grypy. Wykluczenie pacjentów z grypą jako grupą kontrolną było działaniem podejmowanym w celu zapobiegania nadreprezentacji pacjentów z grypą jako kontrolą w sezonie zimowym. Lekarze, którzy nie chcieli wybrać kontroli, byli nadal proszeni o udokumentowanie wszelkich przypadków.
Narażenie na szczepionki przeciw grypie
Lekarze zostali poproszeni o udokumentowanie dat podawania i nazwy marki oraz rodzaju szczepionki przeciw grypie (pozajelitowej lub donosowej), stosowanej w okresie badania. Inne udokumentowane ekspozycje na szczepionki podczas okresu badania i poprzednich dwóch miesięcy. Ponieważ we wszystkich 43 przypadkach wartowniczych zgłoszonych na badanym obszarze wystąpienie porażenia Bella wystąpiło w ciągu 91 dni po donosowym szczepieniu, określiliśmy okres od do 91 dni jako okres ryzyka poekspozycyjnego.
W przypadku 10 pacjentów z eksponowanym przypadkiem i pacjentem z ekspozycją na lek, nie byliśmy w stanie obliczyć początku interakcji, ponieważ data szczepienia była nieznana. Postanowiliśmy uwzględnić je w warunkowej analizie logistyczno-regresyjnej przy założeniu, że miały one okres początkowy od do 91 dni, ponieważ uwzględnienie ich zapewni bardziej ostrożny szacunek skorygowanego ilorazu szans porażenia Bella z użyciem donosowej szczepionki. niż wykluczenie ich.
Współzmienne
Dodatkowe informacje, w tym potencjalne czynniki ryzyka porażenia Bella, 11-21, uzyskano od lekarzy i pacjentów. Udokumentowane informacje w momencie rejestracji obejmowały płeć, narodowość, status ciąży, palenie tytoniu, aktualne choroby zakaźne (zakażenia górnych dróg oddechowych, grypa, opryszczka, inne infekcje opryszczki, borelioza, zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności i zakażenie Mycoplasma pneumoniae), choroby przewlekłe (cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, astma, alergie i nowotwory) oraz osobista lub rodzinna historia porażenia Bella.
Analiza statystyczna
Dopasowane studium przypadku
Data pierwszej wizyty lekarskiej na porażenie Bella została wykorzystana jako data indeksowania i została udokumentowana dla wszystkich pacjentów. Data podania pierwszej dawki szczepionki donosowej została zdefiniowana jako data narażenia. Warunkowa regresja logistyczna (SAS wersja 8, SAS Institute) została przeprowadzona w celu oszacowania ryzyka porażenia Bella w okresie od do 91 dni po szczepieniu (z góry określony okres ryzyka), z uwzględnieniem ewentualnych czynników ryzyka zdefiniowanych jako zmienne towarzyszące.
Analiza przypadku serii
Aby ustalić, które okresy narażenia po szczepieniu wiązały się z największym ryzykiem porażenia Bella, przeprowadziliśmy analizę serii przypadków.22,23. Seria przypadków obejmowała 412 pacjentów z przypadkami (250 z badania kontrolnego przypadku i 162 z grupy przypadków pacjenci bez kontroli)
[hasła pokrewne: buprenorfina, disulfiram, belimumab ]
[patrz też: tęgoryjec objawy, gablota ogłoszeniowa, Corsodyl ]
[patrz też: europol wągrowiec, wegarnik zielona góra, hipokrates zabrze ]